Qırımlı qardaşlarımıza

 

1917. – № 95. – Noyabr 2.

 

Arqadaşlar!

Çoqdan beri kendisinden qorqaraq bahs itdigimiz anarşi artıq bütün manasıyle memleketde hüküm sürmeye başladı. Petrodrad, Moskva kibi merkeziy, medeniy, mamur şeherler oralarda baş köstermiş muharebeler yüzünden harabeye dönmek üzere.

Tarihiy zaman, tarihiy hata

 

1917. – № 93. – Oktâbr 31.

 

İdil boyı, Türkistan, Buhara ve Hiva müslimanlarınıñ keçirmekde oldığımız tarihiy zaman hayır oldığı ehemmiyet azimesini haqqıyle taqdir idemeyerek, yaki taqdir itseler de, bazı küçük ve hususiy işlerden dolayı bütün manasıyle birleşüb bugün zamanıñ, ahvalın mahküm milletler açdığı keñiş musaadelerden istifade idemedikleri her kün kelen milliy gazetalardan añlaşılmaqdadır.

İtaliya mağlübiyetiniñ sebebleri

 

1917. – № 92. – Oktâbr 30.

  

Alman, Avstriya ve Türk askereriniñ İtaliyada başladıqları tecavüzlarınıñ hariqulâde bir süratle ileriledigi ve İtaliyanıñ üç seneden beri körekeldigi az-çoq muvaffaqiyetlerinden hiç bir şey qalmadığı ve memleketiniñ eñ zengin, eñ mamur olan qısımı – Venetsiyayı de tahliye mecbur oldıqları kitdikçe daha ziyade añlaşılmaqdadır.

İtaliyanıñ da qolı-qanadı qırıldı

 

1917. – № 86. – Oktâbr 22.

  

Bu nüshamızdaki haberlerden dahi añlaşılacağı üzere italyanlar «İzventso»da ğayet büyük bir mağlübiyete oğrayaraq, soñ derece feci bir hal içinde qalmışdılar. İtalyanların resmiy haberlerine baqılırsa alman, Avstriya ve türk askerleri bu defa italiya üzerine yapdıqları tecavüzde qullandıqları müdhiş topların miqdarı 1915 senesi mayıs ayında Rusiyeye qarşı istimal itdikleri top quvetinden qat-qat ziyade imiş.

Yañlış fikirler

 

1917. – № 103. – Noyabr 13.

 

Eski idare devirinde ğayr rus milletlerin her işine fena közle baqılub, onların eñ masum hareketleri bile su-i tefsire oğrardı. Mekteb açsalar, ana esasında ders virseler, milliy dilde kitab ve gazeta neşir itseler, milliy, diniy ve medeniy huquqlarınıñ tanılmasını dileseler haman onların «separatist» oldıqlarına hüküm idilerek mektebleri qapadılıyur. Muallimleri süriliyur ve qatiy bir tarassud altında bulundırıyurlardı.

Tatar Qurultayına saylav

 

1917. – № 107. – Noyabr 17.

 

Bugün Qırım yarımadasınıñ her tarafında qırımtatarlar asırlardan beri kendisinden mahrum olundıqları milliy Qurultaylarına vekil saylayurlar.

Bugün, bir buçuq asırdan beri istibdad, aulumın, haqaretin, esaretin her nevini körmiş; menfur, melün sabıq idareniñ her dürlü darbesini yemiş; muhtelit vastalarle inqirazına, mahvına çalışılmış qırımtatar:

«— Ben yine varım, ve var olacağım!

— Ben yine yaşayurım ve yaşayacağım.

— Ben ölmedim, ölmemeye and itdim ve ölmeyecegim!»

Qırımın taliyi meselesi

 

1917. – № 110. – Noyabr 21.

 

Qırım meselesi her kesden evel tatarı düşündirdi. Tatar saf münevveresinden bazıarınıñ fikirini Qırım meselesi çoqdan beri işğal idiyurdır. Hatta Qırımın, qırımtatarnıñ şanlı, şerefli tarihını oquyanlar miyanında 15-20 seneden beri gizli, gizli ağlayanlar, oqudıqları tarih sahifelerini közyaşlarıyle ısladanlar da var idi. Faqat bunlar hep gizli idi. Çünki Qırım ve qırımlıların mahkümiyetden qurtulması meselesi onlar için yalıñız bir ğaye, yalıñız bir ideal idi.