Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

"Айненни"
Ай-я олсун, ай олсун, 
Къойны толу нар олсун
Нары тюшип, яр олсун, 
Гузеллерге ашкъ олсун. 
Яшап, яман корьмесин, 
Юрт яшамай, ольмесин, 
Ай-я, ай-я, ай-ясы, 
Къачан тиер файдасы. 
Файдасындан вазгечем, 
Тек тиймесин зарары. 
Аттым, урдым, таш иле, 
Тёктим козюм яшыйле. 
Эди къайда барайым, 
Бу терисиз баш иле. 
Ай-я, ай-я, ай-ясы, 
Къачан тиер файдасы.

Категория

Источник
http://anaurt.com