Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Kırımlı Yazar Cengiz Dağcı (92), İngiltere'de vefat etti.
Dağcı'nın kitaplarını yayınlayan Ötüken Yayınevi'nden yapılan açıklamaya göre Dağcı, Londra'daki evinde dün hayatını kaybetti.
 
EDEBİYATÇI İSA KOCAKAPLAN'IN GÖRÜŞLERİ
Dağcı'nın ölümüyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Dağcı'nın eserleri üzerine araştırmaları bulunan, araştırmacı-yazar İsa Kocakaplan, Dağcı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
 
Kocakaplan, 2009 yılında Dağcı ile görüştüğünü aktararak, ''Cengiz Dağcı, Londra'da Türkiye Türkçesiyle yazan önemli bir romancıdır. Kırım Türklerinin acılarını ve şahsi acılarını yazı yoluyla bütün dünyaya duyurmuştur. Dağcı, Türk dünyasına Türkiye Cumhuriyeti'nden bir kuruş almadan hizmet eden nadir insanlardan biridir. Londra'da İngilizce yazabilecekken, hatta Kırım Tatarcası ile yazabilecekken Türkiye Türkçesi ile yazmayı tercih etti. Türk edebiyatına, kültürüne ve dünyasına hizmet etti. Bu bakımından Dağcı'nın vefatıyla Türk dünyasında büyük bir boşluk meydana gelecektir, edebi bakımdan'' şeklinde konuştu.
 
Dağcı'nın roman ve hatıra olmak üzere yazdığı 25 eserin hem Dağcı'yı, hem Türkiye Türkçe'sini, hem de Kırım Türklüğünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğini ifade eden Kocakaplan, ''Bize, özellikle de televizyoncu ve sinemacılara düşen görev Dağcı'nın çok kolay senaryo olabilecek romanlarından filmler ve diziler çıkarmaktır'' dedi.
 
Türk dünyasının önemli bir yazarını kaybettiğini belirten Kocakaplan, ''Bütün Türk dünyasının başı sağ olsun. Dağcı kadar uzun yaşayan ve bu uzun ömrünü dolu dolu eserlerle kapatan başka bir yazar daha güç bulunur'' diye konuştu.
 
CENGİZ DAĞCI KİMDİR?
Gurzuf'ta 1919 yılında doğan Cengiz Dağcı'nın çocukluğu Krasnokamenka (Kızıltaş) köyünde geçti.
İlk ve orta öğrenimini köyünde ve Akmescit'te tamamlayan Dağcı, Kırım Pedagoji Enstitüsü 2.sınıfında iken 2. Dünya Savaşı çıktı.
 
Ukrayna cephesinde 1941 yılında Almanlara esir düşen Dağcı, Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığındı.
 
Eşi ve kızıyla birlikte 1946 yılında önce Edinburgh'a gelen Dağcı, 1947'de Londra'ya geçti. Dağcı, vatanından ayrıldıktan sonra hiç Kırım'a gitmedi.
 
Hüzünlü bir üsluba sahip Dağcı, eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların zulmü altındaki hayatını anlatır.
Dağcı'nın Türkiye'ye hiç gelmediği halde kitaplarını Türkiye Türkçesi ile yazması sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı ve Kırım Tatarları'nın yaşantılarını öğrenme imkanı buldu.
Pek bilinmemesine karşın Dağcı'nın Kırım Tatarca şiirleri de bulunuyor.
 
Dağcı'nın, Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Ölüm ve Korku Günleri, O Topraklar Bizimdi, Dönüş, Genç Temuçin, Badem Dalına Asılı Bebekler, Üşüyen Sokak, Anneme Mektuplar, Benim Gibi Biri, Yoldaşlar, Biz Beraber Geçtik Bu Yolu, Bay Markus Burton'un Köpeği, Bay John Marple'ın Son Yolculuğu, Oy Markus Oy, Rüyalarda Ana ve Küçük Alimcan gibi eserleri
bulunuyor.
 
Дженгиз ДАГДЖИ: Штрихи к портрету
 
 Дженгиз Дагджи – известная, но еще не изданная планета не только в крымскотатарском, тюркском, но и на всемирном литературном небосклоне.
 
Даже те крошечные, по сути дела, разбросанные факты о жизни и деятельности крупнейшего крымскотатарского романиста, классика крымскотатарской зарубежной литературы, его книги, которые словно путники возвращаются из дальних странствий в лоно своей родной литературы, свидетельствует о том, что наш маленький Крым способен дать мировой литературе такие имена, которые с гордостью можно писать наряду с именами Достоевского и Манна, Кафки и Пушкина, Мицкевича и Теккерея….
 
 Сегодня, особенно в турецкой литературе, идет спор, кому же все таки принадлежит ДженгизДагджи? Какие бы копья не ломались по по­воду его принадлежности ответ будет однозначным: великий сын крымскотатарско­го народа Дженгиз Дагджи принадлежит преж­де всего Крыму и только потом тюркскому миру, человеческой цивилизации. И рассказы­вая, создавая в своих произведениях немерк­нущий образ Крыма и крымских татар, преломляет их видение, их мироощущение их эстетическое мировосприятие через призму общечеловеческой цивилизации показывает их неотъемлемое место в мировой истории че­ловечества. Раскрывая всю трагичность и об­реченность крымских татар, он с великой силой утверждает внутреннюю красоту силу духа неистребимость этого древнего великого на­рода. Все его произведения пронизаны этой мыслью. Его произведения а им написаны­ более двух десятков книг-романов, воспомина­ний вместе взятые - есть гимн великому крым­скотатарскому народу, который борется народу, который, как птица Феникс восстает из пепла. Народу, который бросает вызов истории, вызов тьме.
 
Любим ли мы Дженгиза Дагджи? Хотя и воп­рос риторический, ни на йоту не колеблясь, от­ветим – да. На какой бы язык не перевели его произведения он будет любим тем народом теми людьми, носителями языка и культуры которого они являются.Будь это французы и узбеки, англичане и таджики, немцы и индий­цы.. Но ни одна система, особенно национал-шовинистическая, не будет его признавать не будет любить. Даже та система разговарива­ющая на родном языке писателя не сможет его полюбить так как любит его народ. Пото­му что, он - Величина! Потому что он велик, как Чатырдаг. Чатырдаг любят все, но не вся­кий сможет подняться на его вершину, не вся­кий философски отнесется к его острым камням крутым скалам мешающим идти слов­но по долине Он выше политики и вне поли­тики.
 
Турки его любят по-своему. Включают его произведения в учебные программы средних и высших учебных заведений Его романы вы­держивают по несколько изданий. Он – лау­реат многих престижных литературных премий Турции. В чем же все-таки заключается госу­дарственное признание и народная любовь к писателю - крымскому татарину, живущему в Лондоне пишущему на турецком языке? Тут нам кажется уместно будет привести слова исследователя творчества Дженгиза Дагджи турецкого критика и литературоведа И. Косакаплана: «..Есть конечно, писатели которые, если можно так выразиться, получили при жиз­ни сверхпризнание. Это те которые имеют дру­зей в медиа, но к сожалению они - рабы хвалы и рукоплесканий. Не более. К тому же в нашей стране если хочешь чтобы на тебя обратили внимание надо повернуться к ней спиной, об­ливать ее грязью.Тогда не только в самой Тур­ции но и далеко за ее пределами, обратят на тебя внимание и посыпятся награды одна за другой. Дженгиз Дагджи в нашей стране из­дал более 22-х книг Его романы читают с 1956 года Они выдержали по несколько изданий Но чтобы попасть под перо критики мало пи­сать романы В этих романах еще надо обпи­вать грязью турецкое государство турков но Дагджи так не поступает . Он всего лишь рас­сказывает нам о Крыме крымских татарах, об экспансионистской политике русских, о гено­циде. Его произведения звучат как предупреж­дение ..»
 
Отсюда вытекает мысль, что Дженгиз Дагджи как истинный патриот Крыма, истинный сын своего народа не может поступать иначе. Избрав языком своих бессмертных произведений турецкий язык (в послевоенный период, до приобщения к турецкому языку, писатель пробовал писать на русском, на крымскотатарском языках) больше чем какой-либо турок – возвеличивает этот язык, преклоняет голову пред ней. По воле злой судьбы, оказавшись за пределами родного Крыма, он посредством турецкого языка весь свой Богом данный талант поставил на служение своему родному крымскотатарскому народу, своей Родине – Крыму, как истинный крымский татарин он щедр, щедр своей душой, щедр мыслями и помыслами. Он искренен. Он благороден. Даже заклятых врагов своего народа не оскорбляет, не унижает, не называет плохим словом, не льет на них грязь. Он их уничтожает своим благородством, своей неприкрытой искренностью.
 
Неизученность такого феномена, как Дженгиз Дагджи порождает множество вопросов. Часто приходится слышать: о чем же все таки пишет Дагджи? О Крыме. Его главная тема – это Крым, крымские татары, отчаяние, любовь к Родине, к родной земле, вера в справедливость, красоту татарской души. Особо в творчестве Дженгиза Дагджи выделяется тема национального самосохранения, самосознания и самопознания.  Ведь трагические события, обрушившиеся на головы крымских татар в течение более чем 200 лет, до сих пор довлеют над нами, дают свои плоды. Плоды, которые ускоряют деградацию крымских татар, ускоряют процесс превращения крымских татар в Крыму в русскоязычную биомассу, выхолащивая национальное самосознание, ускоряют манкуртизацию крымских татар. И чтобы остановить этот бешенный поток, уносящий крымских татар в бездну истории, Дженгиз Дагджи своими произведениями ставит свой камень, чтоб хоть как-то преградить путь исчезновению.
 
Говоря о произведениях Дженгиза Дагджи, попытаемся их классифицировать. Услоно их можно подразделить на четыре группы: это – романы, где идет речь о довоенной жизни; произведения военных лет, исторические произведения и произведения лондонского периода. «Бадем терегине асылы бебеклер» / «Куклы, подвешенные на ветку миндаля»/, «О топракълар бизим эди», / «Эти земли Були нашими»/, «Олар да инсан эди», /»Они тоже были людьми»/, «Дёнюш», /»Возвращение»/, «Ушюген сокъакъ», / «Мерзнущая улица»/, «Аннама мектюплер», /»Письма к матери»/ – произведения, где описывается довоенная жизнь и первые годы II Мировой войны. События разворачиваются в Крыму.
 
«Генч Темучин» /«Молодой Темучин»/ роман о детстве и отрочестве Чингиз-хана. По жанровому определению единственный исторический роман Дженгиза Дагджи. Роман «Биз берабер кечтик бу ёлны» /»Мы вместе прошли этот путь»/ охватывает полувекойо период, начиная с последних лет  II Мировой войны и заканчивая 1995 годом. Прообразом главных героев произведения является сам автор и его супруга Регина. Роман относится к лондонскому периоду жизни.
 
Произведения «Мистер Маркус Буртоннынъ копеги» /»Собака мистера Маркуса Буртона»/ и «Мистер Джон Марпленинъ сонъки ёлджулугъу» /»Последнее путешествие мистера Джона Марпле»/ относится к лондонскому периоду в них события разворачиваются в Англии. В романе «Олюм ве къоркъу йыллар» /»Годы смерти и страха»/ – в Польше. «Къоркъунч йыллар» /»Страшные годы»/, «Юртуны гъайып эткен Адам» /»Человек, потерявший родину»/, «Меним киби бири» /»Один из тех как я»/ – в Крыму. Время действий – годы II Мировой войны. Кстати, роман «Один из тех как я» единственный психологический роман в крымскотатарской литературе. В этом романе Дженгиз Дагджи испытывает сильное влияние Ф.М. Достоевского.
 
Особое место в творчестве писателя занимает цикл из пяти книг. «Янсылар» /»Отражение»/, «Хатырыларда Дж. Дагъджи. Языджынынъ кенди кълаеминен» /»Дж. Дагджи в воспоминаниях. Пером самого автора»/, «Халюкнынъ дефтеринден ве Лондон мектюплери» /»Из тетради Халюка и письма из Лондона»/. Книги «Отражения» и «Воспоминания…» являются своего рода лирофилософским путешествием из Лондона в Крым и обратно. В них автор выступает и как поэт, и как философ, и как политик, и как обыкновенный человек, крымский татарин, которому дорого каждое мгновение Богом данной жизни.
 
Романы Дженгиза Дагджи «Олар да инсан эди», /»Они тоже были людьми»/, «Къоркъунч йыллар» /»Страшные годы»/, «Юртуны гъайып эткен Адам» /»Человек, потерявший родину», /»Аннама мектюплер» /»Письма матери»/, книга-воспоминаний «Хатыраларда Дж. Дагъджи. Языджынынъ кенди къалеминен» /»Дж. Дагджи в воспоминаниях. Пером самого автора»/, переведены на крымскотатарский язык Ю. Кандымом и опубликованы в 1993-2000 гг. в журнале «Йылдыз». Так же в 2000 г. впервые в Крыму на крымскотатарском языке увидел свет «Дж. Дагджи в воспоминаниях», составителем которой является Ю. Кандым.
 
Фрагменты из «Янсылар» /»Отражения»/ были переведены на русский язык А.М. Эмировой и опубликованы в середине 90-х гг. в газете «Голос Крыма». Фрагменты из «Янсылар», так же воспоминания «Дж. Дагджи в сопоминаниях» вошли в книгу А.М. Эмировой «Крым – любовь и боль моя» /2000г./.
 
 Юнус КАНДЫМ // Оджакъ. – 2001. – № 3. – С.36-37.

 

Категория

Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,972.0.html