Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Мустафа Муртазаевге
 
(бугунь сергиси ачылгъан куню. Арды гурь олсун!)
 
Фырчыны алып тутмагъа элине
Эр кимнинъ етер такъаты.
Тек оны - инатны, итаат эттирмек озюне
Эр кимнинъ такъаты оламаз.
 
Этрафны козетип, корьмеге дюньяны
Эр кимнинъ етер такъаты.
Тек ислер къайнагъан сыджакъ гонълюни
Ренклерге чевирмек эр ким оламаз!
 
 
Басмадан бар сеснен йырлагъан бояны
Ель иле вакъыт  да сильмез.
Эр кимге заман айыра бир ерни...
Къанатлар эр кимде оламаз.

Категория

Источник
http://anaurt.com