Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

 
Севгисиз
1.
Кетмейип турайыкъ, берабер къалайыкъ,
Айырылмайып сеннен бир даа бакъайыкъ.
Сёзнен яралап, биз агъырттыкъ аджымай,
Къальплерни парчаладыкъ, экимиз, тюшюнмей.
Хатырлатам бизге -
назарларгъа ишанч буюк эди.
Аскер киби, урушмайып бермем...
пр. 
Бахтымнынъ дакъкъасыны,
Шефкъатнынъ нешэсини!
Келеджегим ичюн мен курешмек разым.
Вазгечкенлер ола,
Умютини джойгъанлар,
Гъайып ола олар,
Я севгисиз, не демек, омрюм?
2.
Гонъюллер сувсалар, йылдызлар сёнерлер,
Экимиз алев оламыз, амма берабер тек.
Бинъ пешман этмектен, сакъынам, билесинъ,
Джам киби къырмакъ мумкюн, насыл бир этерсинъ?
Парчалардан топлап,
Биз къуртарып олурмызмы оны?
Мен шубесиз беририм дюньямны...
пр. 
Бахтлы дакъкъаларымыз,
Шефкъатнынъ нешесичюн.
Келеджегим ичюн мен курешмек разым.
Вазгечкенлер ола,
Умютини джойгъанлар,
Гъайып ола олар,
Я севгисиз, не демек, омрюм?
Сызлай яралар, ялан афьёны
Кучюмизни эксильте силясынен.
Къылыч тотланды, йиплер узюльди,
Амма бизлер инатлыкънен турамыз.
Юреклернинъ багъына ишанамыз,
Бу акъшамны биз сюземиз, ютамыз,
Кимдир мында енъилир, оны биль...
Ёкъ, биз дегиль, тек биз дегиль!
пр. 
Бахт ялыгъа чыкъармыз, 
Севгимизге тоярмыз,
Булар ичюн, эбет, мен курешмек разым.
Вазгечкенлер ола,
Умютини джойгъанлар,
Гъайып ола олар,
Я севгисиз, не демек, омрюм?
(ms, 2014)
 
Музыка и стихи - Реана Таркова
Перевод на крымскотатарский - Maye Safet
Гитарные партии - Александр Тарков
Мужской вокал - Амет Сеттаров
Сделано на студии Format Records с любовью

 

Категория

Источник
http://anaurt.com