Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

Gülşen İSMAİL
Romanya'nın bülbül sesi: Kadriye NURMAMBET
 
Kadriye NURMAMBET
Bülbül kibi sesimen, yarım asırdan beri ecdatlarımızdan mi-raz kalgan, güzel Tatar ve Türk folklarındañ türkülerñi canlan-dırğan Kadriye NURMAMBET, 21 Ağustos 1933 senesinde Pazarcık'ta, zabit Ahmet NURMAMBET'in korantasında dunyağa keldi.
 
1940 senesinde, balalık çagında, babasınıñ görevi Mecidiye şehrine yerleşeler. 1950 senesinde, Bükreş universitetiniñ Hu-kuk Fakültetisini kazana. 1957 senesinde okuldan mezun ola. O yıllarda, Tatarlar arasında tek bayan avukat bola. Fakultette okugan yıllarda Tatar ve Türk folkloruna ait türküleri tatlı sesi-neñ yırlamağa başlay. Radyo ve tv yayınlarına başlay.
 
1954 senesinde Romanya Devlet Radyosunda çalışgan öğ-retim görevlilerinden destek alıp, radyo kayıtlarına başlay. İlk olarak "Tan Yıldızı Parılday" ve "Tayım atka denişmem" parçalarını ayta. Üç yıl sonra, 1957'de Romanya Devlet Radyosunuñ “Altın kayıtlarına “90 tane Tatarca türkü kayıt ete. 1960 yılında ise birinci türkü albumü içün çalışmaya başlay.
 
1989 yılına kadar altı album çıkara. 1989 yılından sonra aytgan bolganı turkuleri kaset şeklinde çıkara. Aynı zamanda em avukatlık sanatını devam ete, em de bülbül sesinen şarkı yırlamağa de-vam ete. Sahnelerde semetdaşlarımızdan alkış toplay. Sesiniñ guzelligini anasındañ ala. Eski turküleri em anasındañ yurene Emde senelerce koy – koy curüp halk turkülerini araştıra ve toplay.
 
Senelerce sonra, geçkeñ ay, 17 Ekim'de, Kostence kitaphanesinde, içinde 24 tane Tatarca ve Turkçe turkiniñ yer alğanı CD tanıtımı yapıldı.
 
Bo tarih butiñ semetdaşlarımız içün bir bayram kuni edi. Hatta ses ustası Kadriye Hanımga özel bir kun oldı. Kop sayıda semetdaşımız, avukar arkadaşları, Romen sanatçılar ve de Radyo sanatçı-ları bu kune katıldılar.
 
Tatar Bırlıgının başkanı Sevim Mustafa Hanım, faaliyeti tertip etti. Faaliyeti tertip etgen bolğan Sevim Mustafa, sanatçınıñ faaliyetleri akında konıştı.
 
Milletimiz içün önemli ses sanatçısı Kadriye Hanım, Romanya' da, Tatar Milletini başta Türkîler olmak uzere tanıttı. Kırım Tatar Milletiniñ tiliniñ, kulturınıñ guzelligini butun Romanya'da yaşagan halka anlattı.
 
Kadriye Hanımnıñ kızı Melek Hanımda annesi kıbı sanatçı bolıp, opera ile ilgilenmektedir. O, Köstence Devlet Tiyatro ve Operasında görev yapmaktadır. 
 
Источник
http://medeniye.org/forum/index.php/topic,1126.0.html