Перейти к основному содержанию
урф-адетлеримизни унутмайыкъ

 

ШАМЕК
 
«Селям!» – дедим,
Эм де козюне терен бакътым, -
«Сен кене башынъда тутасынъ
Оюн ве кимсе устюнден кулькю?
 
Далдан далгъа сен секиресинъ,
Апансыздан бир шей ташлайсынъ бетиме,
Бир дакъкъада достлукъ сёзни сен ёкъ этесинъ,
Утан, арлан, бакъ джанчыгъын ичерсине.
 
Адам агълай, санъа не? – сен кулерсинъ,
Кульсе эгер – дертке оны чекерсинъ,
Шу дюньянынъ падишасы олдынъ ёкъса,
Башкъаларны  озь ёлундан сен ёкъ этесинъ.
 
Адам олмакъ къыйын,
Онынъчюн сен ШАМЕКСИНЪ,
Акъыл-балигъ, алтын сандыкъ киби, узакъ,
Онъа сен бир вакъыт етмезсинъ!!!
 
Адам олмакъ ичюн, къырсанъ тишнен топракъ,
Сен бир вакъыт Инсан олмазсынъ,
Къара джанлы, сен ярамазсынъ,
Амма гонъюль-къальбинъ
                          Олмакъ керек ап-акъ!»
 
                        2001 с., сентябрь
 
ŞAMEK
 
"Selâm!" – dedim,
Em de közüne teren baqtım, -
"Sen kene başıñda tutasıñ
Oyun ve kimse üstünden külkü?
 
Daldan dalğa sen sekiresiñ,
Apansızdan bir şey taşlaysıñ betime,
Bir daqqada dostluq sözni sen yoq etesiñ,
Utan, arlan, baq cançığın içersine.
 
Adam ağlay, saña ne? – sen külersiñ,
Külse eger – dertke onı çekersiñ,
Şu dünyanıñ padişası oldıñ yoqsa,
Başqalarnı  öz yolundan sen yoq etesiñ.
 
Adam olmaq qıyın,
Onıñçün sen ŞAMEKSİÑ,
Aqıl-baliğ, altın sandıq kibi, uzaq,
Oña sen bir vaqıt yetmezsiñ!!!
 
Adam olmaq içün, qırsañ tişnen topraq,
Sen bir vaqıt İnsan olmazsıñ,
Qara canlı, sen yaramazsıñ,
Amma göñül-qalbiñ
                          Olmaq kerek ap-aq!"
 
                        2001 s., sentâbr

Категория

Источник
http://anaurt.com